بیورن شوماخر

بیورن شوماخر

بیورن شوماخر رئیس پروژه پیری در آلمان است. وی رئیس مرکز ثبات ژنوم در پیری و بیماری در مرکز تحقیقات CECAD در دانشگاه کلن است. این مرکز بین المللی به بررسی علل فرایندهای پیری و و اختلالات مرتبط با پیری می پردازد.

کتاب های بیورن شوماخر

چرا پیر می شویم