کاترین وودفاین

کاترین وودفاین

کاترین وودفین (متولد 1983) نویسنده انگلیسی کودکان است، که برای مجموعه رمز و رازهای سینکلر (The Sinclair's Mysteries) شناخته می شود و شروع آن با رمز و راز گنجشک ساعت است. کاترین وودفاین در سال 1983 در لنکاوی متولد شد. وی در دانشگاه بریستول انگلیسی تحصیل کرد و در سال 2005 در مسابقه استعدادهای درخشان مجله Vogue برای نویسندگان جوان بسیار مورد تقدیر قرار گرفت. وودفاین در لندن زندگی می کند.

کتاب های کاترین وودفاین

اسرار فروشگاه سینکلر 4


اسرار فروشگاه سینکلر 1


اسرار فروشگاه سینکلر 3


اسرار فروشگاه سینکلر 2