سوفی لاروش

سوفی لاروش

سوفی لاروش در کنار دریا، در ویمرو ، در پاس د کاله بزرگ شد. او که مادر سه فرزند است، زندگی خود را بین نویسندگی برای کودکان، نوشتن مقالاتی به عنوان نویسنده مستقل برای یک مجله زنان و آشنایی در مدارس تقسیم می کند.
او رمانی برای نوجوانان "دفترچه گراوکو" با نسخه های MiC_MaC ، اما همچنین "Sauve qui peut" در مجموعه "حتی نمی ترسد" منتشر کرد.

کتاب های سوفی لاروش

تحقیق های آناتول بریستول


تحقیق های آناتول بریستول


تحقیق های آناتول بریستول


تحقیق های آناتول بریستول


تحقیق های آناتول بریستول


تحقیق های آناتول بریستول


تحقیق های آناتول بریستول


تحقیق های آناتول بریستول