النا کی آرنولد

النا کی آرنولد

النا کوچینسکی آرنولد نویسنده بزرگسال کودک و نوجوان است. کتاب های وی شامل Infandous (آزمایشگاه Carolrhoda ، 2015) ، پسری به نام بت (Walden Pond Press ، 2017) و What Girls Are Made Of (Carolrhoda Lab ، 2017) است. آنچه دختران ساخته می شوند، نامزد نهایی جایزه ملی کتاب ادبیات جوانان در سال 2017 است. رمان Damsel او در سال 2019 عنوان افتخار Michael L. Printz Award افتخار شد.

کتاب های النا کی آرنولد