ابراهیم اورامانی

ابراهیم اورامانی

ابراهیم اورامانی نویسنده و شاعر عراقی است که در شاخه ادبیات کردستان هم فعالیت دارد. ایشان متولد سال 1963 می باشد.

کتاب های ابراهیم اورامانی

عشق با طعم گیلاس