میگل اسین پالاسیوس

میگل اسین پالاسیوس

میگل آسین پالاسیوس (Miguel Asin Palacios) (۱۸۷۱–۱۹۴۴) خاورشناس اسپانیایی بود. او دارای آثاری در الهیات، فلسفه و باطنیون اسلامی است.

کتاب های میگل اسین پالاسیوس