میلاد اکبر نژاد

میلاد اکبر نژاد

میلاد اکبر نژاد نویسنده، کارگردان ایرانی متولد 1354‏‎ است. تحصیلات ایشان لیسانس؛ کارگردانی تئاتر، دانشگاه تهران، هنرهای زیبا-فوق لیسانس؛ کارگردانی تئاتر، دانشگاه تهران، هنرهای زیبا می باشد.

کتاب های میلاد اکبر نژاد