اسا لیند

اسا لیند

ایسا لیند (زاده 1958 در کاربوکن در محله تاسو در انگلستان) نویسنده کتاب کودک و نوجوان سوئدی است.
لیند در استکهلم زندگی می کند. او قبلاً به عنوان روزنامه نگار و در رستوران کار کرده است اما اکنون نویسنده تمام وقت است. لیند در سال 2003 لوح نیلس هولگرسون را دریافت کرد و در سال 2014 جایزه Kulla-Gulla را دریافت کرد. لیند یکی از اعضای آکادمی کتاب کودک سوئد است.

کتاب های اسا لیند

گرگ ماسه ای-تابستان اول


گرگ ماسه ای-تابستان دوم


گرگ ماسه ای-تابستان سوم