مجتبی ملک زاده

مجتبی ملک زاده

مجتبی ملک‌زاده در۲۰ مرداد ۱۳۳۹ در محله باغ نشاط کرمان متولدشد. در سال ۱۳۵۶در خانه فرهنگ کرمان نزد مؤدب خوشنویسی را شروع کرد. سال ۱۳۵۹ به شیراز عزیمت نمود و خوشنویس را نزد. استاد دیرین به صورت جدی آغاز کرد.در سال ۱۳۶۱درجه ممتاز را با موفقیت به پایان رساند. از سال ۱۳۶۳شروع به شکسته نویسی کرد و سال ۱۳۶۴،چهارده قطعه خط شکسته از سید علی اکبر گلستانه در مرقعات خط، معلم و الگوی او شد و بارها و بارها به ” نقل و نظیر”نویسی آن پرداخت.سال ۱۳۶۳ اولین نمایشگاه انفرادی خط شکسته را همزمان با کنگره بزرگداشت  حافظ  در شیراز برپا کرد.سال ۱۳۷۸ از سوی انجمن خوشنویسان ایران اعطای مدرک درجه استادی وی تصویب شد که سال بعد پس از دریافت آن به عنوان عضو شورای تشخیص و ارزشیابی هنریانجمن و وزارت فرهنگ و ارشاد معرفی شد.درسال ۱۳۷۹ بعد از ۲۰ سال اقامت و فعالیت در شیراز به تهران آمد و نمایشگاه‌های متعددی با استادانی از جمله استاد امیرخانی و استاد شیرازی برپا کرد و کتاب‌هایی چون”مثنوی حاج محمد کریمخان کرمانی”،”مناجاتنامه حضرت علی”،”سلطان کربلا” و”کاروان نینوا” و… را کتابت نمود.

کتاب های مجتبی ملک زاده