رویا ملاجعفری

رویا ملاجعفری

رؤیا ملاجعفری متولد سال 1360؛ از هنرمندان پیشکسوت عرصه دوخت‌های سنتی و سوزن‌دوزی‌های ایرانی و مدرس می باشد.

کتاب های رویا ملاجعفری

تارآذین