امیر هوشنگ آقامیری

امیر هوشنگ آقامیری

امیر هوشنگ آقامیری متولد سال 1348، نگارگر و تذهیب‌کار مطرح کتاب‌های نفیس،  دوازده جلد کتاب تالیفی نیز در حوزه آموزش و معرفی هنرهای تذهیب و نگارگری دارد که هفت جلد آنها به چاپ رسیده‌است. «آرایه‌ها و نقوش ختایی»، «آرایه‌ها و نقوش اسلیمی»، «آموزش طراحیِ گل‌های شاه عباسی»، «شَرَفه: نور معنوی در تذهیب»، «در حصار حاشیه (آموزش و کاربرد حاشیه در تذهیب)» و «نقش و نگاره‌های ایرانی در هنر ایرانی» عناوین کتاب‌های منتشر شده او هستند. بعضی از آن‌ها، اولین کتاب‌هایی هستند که در موضوعات مربوطه منتشر می‌شوند، به عنوان نمونه کتاب «شَرَفه: نور معنوی در تذهیب» که محصول تحقیقات یک ساله وی است که به مفهوم شَرَفه می‌پردازد.

کتاب های امیر هوشنگ آقامیری