مجید صادق زاده

مجید صادق زاده

مجید صادق‌زاده طراح و نگارگر متولد 1345 - اصفهان دارای تحصیلات كارشناس ارشد نقاشی می باشد. زمینه‌ی اصلی فعالیت وی نگارگری و تذهیب، مدرس مراكز آموزش عالی و دانشكده‌های هنری اصفهان است.

کتاب های مجید صادق زاده

مرغ باغ ملکوت (1)