محمدرضا رئیسی

محمدرضا رئیسی

محمدرضا رئیسی متولد سال 1362، دارای کارشناس ارشد پژوهش هنر از دانشکده هنر و معماری و کارشناس عکاسی از دانشکده هنر و معماری می باشد. وی در زمینه  موسیقی کلاسیک ایرانی، تلفیقی، فلامنکو، لاتین فعالیت دارد.

کتاب های محمدرضا رئیسی

چهل قطعه برای کاخن


مفاهیم عکاسی