پیمان صحیحی

پیمان صحیحی

پیمان صحیحی متولد سال 1352، پیمان صحیحی موسیقیدان و مدرس ساز دف و تنبک است. از این موسیقیدان تاکنون کتابی با عنوان «دف من» از سوی نشر نای و نی به چاپ رسیده است.

کتاب های پیمان صحیحی

تمبک من