مجید حسابی

مجید حسابی

مجید حسابی از دوازده سالگی (۱۳۵۲) فراگیری تنبک نوازی را ابتدا نزد محمد رضا بدیهی آغاز کرد و با جمشید محبی ادامه داد. پس از این دو از تعلیمات معلمین بزرگوار دیگری همجون محمد اسماعیلی , زنده یاد ناصر فرهنگ فر و بهمن رجبی بهرمند شد.
او سالهاست که به صورت  حرفه ای نوازندگی تنبک را دنبال کرده و از سال ۱۳۵۶ تا کنون در کنسرت های متعددی در داخل و خارج از کشور شرکت کرده است.
وی هم اکنون به جز نوازندگی ,مدرس تنبک آموزشگاه های آزاد و موسسات فرهنگی هنری اصفهان و تهران می باشد.
از او تا کنون تالیف هایی در زمینه آموزش تنبک نوازی به شرح زیر به چاپ رسیده است.

کتاب های مجید حسابی

مقدمات تنبک نوازی 2