هاروی کرپ

هاروی کرپ

هاروی کرپ، زاده ی سال 1951، پزشک متخصص اطفال و نویسنده ای آمریکایی است. او استادیار دانشکده ی پزشکی دانشگاه کالیفرنیا و عضو آکادمی متخصصین اطفال آمریکا است. کرپ بیشتر به خاطر تکنیک های خود برای آرام کردن و تربیت صحیح نوزادان و خردسالان شناخته می شود و کتاب های متعددی در این رابطه نوشته است.

کتاب های هاروی کرپ

شادترین کودک محله