فرزاد امیرانی

فرزاد امیرانی

فرزاد امیرانی مترجم، مولف و موسیقیدان متولد 1342 ساکن تهران است. از این مدرس موسیقی تاکنون کتاب‌هایی مانند «متد گیتار پاپ»، «کلاس تشریحی گیتار»، «روش آموزش گیتار خوان مارتین»، «6 قطعه تک‌نوازی گیتار پاپ»، «خودآموز گیتار فلامنکو (1) و (2)»، «گیتار فلامنکو پاکو سرانو» و «50 قطعه طبقه‌بندی گیتار کلاسیک» به چاپ رسیده است.

کتاب های فرزاد امیرانی