رامین حاجی آبادی

رامین حاجی آبادی

رامین حاجی‌آبادی متولد سال 1373، دبیر رسمی آموزش و پرورش، دانشجوي دكتري آموزش زبان انگلیسی، سرگروه زبان انگليسي استان، مدرس رتبه های برتر کنکور زبان انگلیسی عمومی و تخصصی، مولف کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور صد در بیست می باشد.

کتاب های رامین حاجی آبادی

زبان انگلیسی جامع کنکور