شیلا کوران برنارد

شیلا کوران برنارد

شیلا کوران برنارد (Sheila Curran Bernard) فیلمساز و نویسنده ای برنده جایزه است که اعتبارات آن شامل پروژه هایی برای پخش و نمایش در تئاتر و همچنین استفاده از موزه و کلاس است. او در دانشگاه پرینستون، کالج وستبروک و دانشگاه آلبانی، SUNY تدریس کرده است.

کتاب های شیلا کوران برنارد

قصه گویی در فیلم مستند