بن میکائلسن

بن میکائلسن

بن میکائلسن (زاده 8 دسامبر 1952) نویسنده ادبیات کودک بولیویایی آمریکایی است. بن میکائیلسن در 8 دسامبر 1952 در لاپاز بولیوی متولد شد، فرزند والدین مبلغ تبار دانمارکی بود. او تا کلاس چهارم به مدرسه اعزام نشد و برای مسابقه خود مورد آزار و اذیت قرار گرفت. مایکلسن مدت کوتاهی قبل از ورود به کلاس هفتم به همراه خانواده اش به ایالات متحده نقل مکان کرد و در آنجا به دلیل توانایی های ضعیف انگلیسی با قلدری بیشتری روبرو شد. او در نوجوانی در مینه سوتا شنا و غواصی را به خود آموخت و همین امر او را وادار کرد تا به پرواز و چتربازی بپردازد. مایکلسن در USC و دانشگاه ایالتی Bemidji شرکت کرد.

کتاب های بن میکائلسن

دردسرساز