مانفرد اولمان

مانفرد اولمان

مانفرد اولمان (Manfred Ullmann) (متولد: 2 نوامبر 1931 ، براندنبورگ ، آلمان) یکی از اعضای متناظر آکادمی علوم در Gottingen Semi- (از 1984) و آکادمی علوم بایرن (از 1990) است.

کتاب های مانفرد اولمان

طب اسلامی