استفانی روبل

استفانی روبل

استفانی وروبل نویسنده کتاب دارلینگ گلد، USA Today و پرفروش ترین کتاب بین المللی است که در بیست و یک کشور فروخته است و نامزد جایزه ادگار بهترین رمان اول شد. وروبل در شیکاگو بزرگ شد و اکنون در لندن زندگی می کند. «این ممکن است صدمه ببیند» دومین رمان اوست.

کتاب های استفانی روبل

رزگلد عزیزم