ووتر هنکلمن

ووتر هنکلمن

ووتر هنکلمن (متولد: 1974) دانشیار در École Pratique des Hautes Études (پاریس) است ، جایی که مسئول مطالعات ایلامی و هخامنشی است. علایق پژوهشی وی شامل ایلام و زبان ایلامی و همچنین جهان هخامنشی به معنای وسیع است.

کتاب های ووتر هنکلمن

تاریخ هخامنشیان 14