دنیز کاپتان

دنیز کاپتان

دنیز کاپتان (Deniz Kaptan) نویسنده و پژوهشگر استانبولی می باشد.

کتاب های دنیز کاپتان

تاریخ هخامنشیان 12