الکساندر توپچیان

الکساندر توپچیان

الکساندر توپچیان (Alexandre Toptchian) متولد 7 سپتامبر 1939 در ایروان نویسنده و مترجم ارمنی است. او همچنین فیلمنامه نویس و نمایشنامه نویس می باشد.

کتاب های الکساندر توپچیان

بانک عثمانی