محمود مقدمی

محمود مقدمی

محمود مقدمی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و متولد ۱۳۴۴می باشد، قائم مقام معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و مسئول مرکز مطالعات حوزه علمیه است.

کتاب های محمود مقدمی

دین و معنویت