ابوالقاسم علی دوست

ابوالقاسم علی دوست

ابوالقاسم علیدوست متولد سال ۱۳۴۰، فقیه، فیلسوف فقه، مدرس درس خارج فقه و اصول، نویسنده و محقق اسلامی است. وی رئیس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، عضو جامعه مدرسین، رئیس کرسی‌های نظریه پردازی (علوم نقلی)، رییس انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با رتبه استادی عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است.

کتاب های ابوالقاسم علی دوست

فقه و مصلحت