شکرالله اسدی مبرهن

شکرالله اسدی مبرهن

شکرالله اسدی مبرهن متولد سال 1342، نویسنده سینما و تلویزیون، در آثاری همچون فیلم سینمایی «شمارش معکوس» فعالیت داشته است.

کتاب های شکرالله اسدی مبرهن

تنفس در بینهایت