حسین بن محمدتقی نوری طبرسی

حسین بن محمدتقی نوری طبرسی

 میرزا حسین بن محمدتقی بن علی محمد نوری طبرسی (۱۲۵۴-۱۳۲۰ق)، معروف به محدث نوری و حاجی نوری، پژوهشگر، محدث و رجالى بزرگ و چهره سرشناس علماى شيعه در قرن چهاردهم هجرى به شمار مى‌آيد. شهرت محدث نوری بیشتر به سبب تألیف کتاب مستدرک الوسائل و به‌ویژه کتاب فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب‌ الارباب است.

کتاب های حسین بن محمدتقی نوری طبرسی

نجم الثاقب