شریل ابرلی

شریل ابرلی

شریل ابرلی، شرکت Distinctions را اداره می کند که سمینارهای آموزشی را برای کودکان، بزرگسالان جوان و تجار ارائه می دهد. او در لنکستر، پنسیلوانیا زندگی می کند.

کتاب های شریل ابرلی