مختیلد شفر

مختیلد شفر

 مختیلد شفر (Mechthild Scheffer)، متولد 1938، به عنوان مرجع تخصصی بین المللی در زمینه گل درمانی باخ اصلی شناخته می شود. در سال 1981، او کار دکتر ادوارد باخ را به کشورهای آلمانی زبان معرفی کرد. از آن زمان، عمل گل درمانی باخ اصلی به طور سیستماتیک گسترش یافته است.

کتاب های مختیلد شفر

درمان با غنچه های باخ