محمدباقر کلاهی اهری

محمدباقر کلاهی اهری

محمدباقر كلاهي اهري متولد سال 1329 است. نخستين مجموعه‌ شعر او با عنوان «بر فراز چار عناصر» در سال 1355 منتشر شد. «باغي در منقار بلبلي»، «از نو تازه ‌شويم»، «كاش»، دفتري از «گزيده‌ي ادبيات معاصر»، «كلاغ» و «آوازهاي عاشقي» ازدیگر مجموعه شعرهای منتشر شده این شاعر هستند.

کتاب های محمدباقر کلاهی اهری

عاقبت بگو مگو


دلقک در باران


در آن تابستان که گریستم


چرخ زدن با دلتنگی


از نو تازه شویم