دیوید کلی

دیوید کلی

دیوید کلی، زاده ی 10 فوریه ی 1951، تاجر، کارآفرین، طراح، مهندس، استاد دانشگاه و نویسنده ای آمریکایی است. او بنیان گذار شرکت طراحی IDEO و همچنین استاد دانشگاه استنفورد است. دیوید کلی به خاطر فعالیت های تأثیرگذار خود در عرصه ی طراحی و تدریس طراحی، بارها مورد تحسین و تمجید قرار گرفته است.

کتاب های دیوید کلی

خودباوری در خلاقیت