تام کلی

تام کلی

تام کلی، از مدیران شرکت طراحی IDEO است که در عرصه ی مشاوره ی طراحی در زمینه ی توسعه ی و خلق محصولات فعالیت می کند. او به همراه برادرش دیوید کلی، به نوشتن کتاب های مربوط به خلاقیت و طراحی نیز می پردازد.

کتاب های تام کلی

خودباوری در خلاقیت