کریستین ای آدامز

کریستین ای آدامز

کریستین، معلم کهنه کار انگلیسی و مشاور آموزش دیده، فعالیت خود را در زمینه انتشار در سال 1986 هنگامی که مشغول تکمیل برنامه پیش دکتری بود، آغاز کرد. در دانشگاه ماساچوست مقالات آموزشی در مجله انگلیسی و سایر مجلات آموزشی ظاهر شد.

کتاب های کریستین ای آدامز

دیگر نگران نیستم!


آدم ها باهم فرق می کنند


بالا بردن اعتماد به نفس


دوست خوب