پاملا کریمی

پاملا کریمی

پاملا کریمی استادیار تاریخ هنر در دانشگاه ماساچوست، دارتموث. او در سال 2009 دکترای خود را در زمینه تاریخ و نظریه هنر و معماری از دانشگاه MIT دریافت کرد. زمینه اصلی تحقیق او هنر، معماری و فرهنگ بصری خاورمیانه مدرن است.

کتاب های پاملا کریمی