دیوید بارکر

دیوید بارکر

دیوید بارکر در زمینه دعاوی و مشاوره زیست محیطی ، عمدتا بر صنعت آفت کش ها تمرکز می کند. عملکرد وی شامل نمایندگی شرکت های تحقیق و توسعه در دعاوی دادگاه های فدرال و ایالتی، دادرسی اداری و داوری های جبران خسارت داده ها تحت FIFRA، اساسنامه فدرال آفت کش ها است. ارائه مشاوره در مورد طیف گسترده ای از مسائل مربوط به آفت کش ها، از جمله پاسخگویی و مشارکت در بررسی محصولات فدرال آفت کش ها، پرداختن به مسائل علمی در حال ظهور، قطع قانون آفت کش ها با سایر طرح های زیست محیطی و قانونی از جمله قانون گونه های در معرض خطر و قانون آب پاک ؛ و پیش نویس توافقنامه ها دیوید در داوری ها و مذاکرات جبران داده ها و از طریق دعاوی حق نسخه برداری به مشتریان صنعت آفت کش ها به طور جدی و موثر از حقوق مالکیت معنوی آنها کمک کرده است.

کتاب های دیوید بارکر

Law Made Simple