سی اف پدفیلد

سی اف پدفیلد

سی اف پدفیلد (Colin Padfield) حقوقدان آمریکایی می باشد.

کتاب های سی اف پدفیلد

Law Made Simple