جولین رابی

جولین رابی

 جولین رابی (متولد: 1950 ، لندن ، انگلستان) در مارس 2002 به عنوان مدیر موزه های هنر آسیایی اسمیتسونین در Freer | Sackler منصوب شد. ربی، 66 ساله، در لندن متولد شد. او مدرک کارشناسی خود را با افتخار از کالج مگدالن در دانشگاه آکسفورد (1971) دریافت کرد، و در آنجا مدرک دکترای خود را در شرق شناسی (1981) نیز دریافت کرد.

کتاب های جولین رابی