مجید نقیه

مجید نقیه

مجید نقیه متولد سال 1339؛ دارای دكتري تخصصي - برنامه ريزي درسی، استاد دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اصفهان می باشد.

کتاب های مجید نقیه