فریدون عبدلی فرد

فریدون عبدلی فرد

فریدون عبدلی فرد پژوهشگر، کارشناس تمبر و پست و پزشک ایرانی. تحصیلات ابتدایی و متوسط را در تهران گذراند. سپس به دانشگاه تهران راه یافت و از این دانشگاه در رشتۀ پزشکی فارغ‌التحصیل شد (۱۳۴۶ش). در ۱۳۵۰ به استخدام سازمان تأمین اجتماعی درآمد. در ۱۳۵۷ رشتۀ مدیریت بهداشت را در دانشکدۀ بهداشت به‌پایان رساند، و در ۱۳۷۶ از خدمت در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بازنشسته شد. تأسیس انجمن پاسداری و پالایش زبان فارسی با همکاری دیگران در ۱۳۸۰، مدیرمسئولی و انتشار مجلۀ آوین به‌عنوان ارگان این انجمن در ۱۳۸۲، کارشناسی تمبر برای کتابخانۀ ملی، و کارشناسی و همکاری در برپایی موزۀ تمبر از دیگر فعالیت‌های اوست. از آثارش: تاریخ پست: از صدارت امیرکبیر تا وزارت امین‌الدوله؛ تاریخ پست: تمبرهای شیر و خورشیدی اولیه؛ تاریخ پست: چاپارخانه‌ها و راه‌های چاپاری ایران؛ تاریخ پست: پست‌های انقلابی؛ تاریخ پست: تاریخچۀ هواپیمایی و پست هوایی در ایران؛ تاریخ پست: گاهشماری پستی.

کتاب های فریدون عبدلی فرد