کوروش نریمانی

کوروش نریمانی

کوروش‌نریمانی متولد سال 1348، در نورآباد دلفان می باشد. وی دارای کارشناسی ادبیات نمایشی از دانشکده سینما تئاتر، 1373کارشناسی ارشد کارگردانی از دانشگاه تربیت مدرس، 1380 است و نویسنده، کارگردان، بازیگر‏ ‏می باشد.

کتاب های کوروش نریمانی

دن کامیلو


شب های آوینیون