مونا بیکر

مونا بیکر

مُنیٰ بیکر (Mona Baker) (زادهٔ ۱۹۵۳) استاد مطالعات ترجمه و مدیر مرکز ترجمه و مطالعات بین‌فرهنگی در دانشگاه منچستر انگلستان است.
او مدرک کارشناسی‌اش را در رشتهٔ ادبیات انگلیسی و تطبیقی از دانشگاه آمریکایی قاهره اخذ کرد. سپس مدرک کارشناسی ارشدش را در رشتهٔ زبان‌شناسی کاربردی از دانشگاه بیرمنگام گرفت. در ۱۹۹۵ به مؤسسه علم و فناوری دانشگاه منچستر رفت و در ۱۹۹۷ استاد همان دانشگاه شد.
او از جمله استادانی است که خواستار تحریم علمی اسرائیل هستند. وقتی بیکر در سال ۲۰۰۲ دو استاد از دانشگاه‌های اسرائیل را به همین خاطر از هیئت ویراستاری ژورنال‌هایش حذف کرد، شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت.

کتاب های مونا بیکر

دایرﺓالمعارف مطالعات ترجمه