پائولا مک لین

پائولا مک لین

پائولا مک لین نویسنده نیویورک تایمز و رمان های پرفروش بین المللی، همسر پاریسی، دور خورشید و عشق و خرابی است. او در سال 1996 از دانشگاه میشیگان فارغ التحصیل شد و همچنین نویسنده دو مجموعه شعر است. او با خانواده اش در کلیولند ، اوهایو زندگی می کند.

کتاب های پائولا مک لین

عشق و ویرانی