نرگس حاجی ملا درویش

نرگس حاجی ملا درویش

نرگس حاجي ملا درويش متولد سال 1360، دارای دكتري (Ph.D) : اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی، دانشگاه لستر انگلستان (2015)، كارشناسي ارشد: اقتصاد، دانشگاه لستر انگلستان (2011)،  و كارشناسي اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبایی (1386) می باشد.

کتاب های نرگس حاجی ملا درویش

مبانی اقتصاد رفتاری