جکی آزیو کریمر

جکی آزیو کریمر

جکی آزیو کریمر در منهتن نیویورک متولد شد. او بازیگری و صداپیشگی را در دانشگاه نیویورک آموخت و مدرک کارشناسی ارشد خود را در کالج کوئینز، مشاوره در آموزش و پرورش دریافت کرد. او به عنوان بازیگر، خواننده و مشاور مدرسه کار کرده است.

کتاب های جکی آزیو کریمر

چتر سبز