چیساتو تاشیرو

چیساتو تاشیرو

چیساتو تاشیرو (Chisato Tashiro) (متولد: 1969) نویسنده و تصویرگر کتاب کودک است. او اقتصاد را در دانشگاه میجی گاکوین و بعداً تاریخ کتاب های تصویری کودکان را در مدرسه ای در تاکاتانوبابا مطالعه کرد. آثار او در چندین نمایشگاه در ژاپن به نمایش گذاشته شده است.

کتاب های چیساتو تاشیرو

کنسرت پنج موش بامزه