بیتا ابراهیمی

بیتا ابراهیمی

بیتا ابراهیمی متولد ادیبهشت 1355 و مترجم و ویراستار است.او در تهران متولد شده و مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد و کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه الزهرا دارد. بیشتر در زمینه ی ترجمه برای کودکان و نوجوانان فعالیت می کند. کتاب های ماکارونی روی سقف، مجموعه ی کاراگاهی نانسی درو و سنگ ها در آب از ترجمه های او هستند.ابراهیمی ترجمه ی مجموعه ی مأمور Z را به همه ی بچه های زیرکی تقدیم می کند که با شیطنت هایشان لحظه های زیبا و شادی خلق می کنند

کتاب های بیتا ابراهیمی

من جوکم: یک داستان نوجوانانه


پسران آمریکایی


جزیره ی گنج


دزد پادگان


چهره ی یک غریبه


مامور Z 2


مامور Z 3


مامور Z 4


مامور Z 1


تابستان دیوانه


من حتی جوکترم 2


باغبان شب


مجموعه مامورZ ‎‏


شهر تهی


هارپر و ارکستر دیوانه 1


هارپر و ارکستر دیوانه 2


هارپر و ارکستر دیوانه 3


ماجراهای نانسی درو (5)


ماجراهای نانسی درو (9)


ماجراهای نانسی درو (15)


ماجراهای نانسی درو (13)


ماجراهای نانسی درو (14)


ماجراهای نانسی درو (11)


ماجراهای نانسی درو (6)


یعقوب را دوست داشتم


ماجراهای نانسی (12)


ماجراهای نانسی درو (16)