بیتا ابراهیمی

بیتا ابراهیمی

بیتا ابراهیمی متولد ادیبهشت 1355 و مترجم و ویراستار است.او در تهران متولد شده و مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد و کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه الزهرا دارد. بیشتر در زمینه ی ترجمه برای کودکان و نوجوانان فعالیت می کند. کتاب های ماکارونی روی سقف، مجموعه ی کاراگاهی نانسی درو و سنگ ها در آب از ترجمه های او هستند.ابراهیمی ترجمه ی مجموعه ی مأمور Z را به همه ی بچه های زیرکی تقدیم می کند که با شیطنت هایشان لحظه های زیبا و شادی خلق می کنند

کتاب های بیتا ابراهیمی

دزد پادگان


مامور Z 2


من حتی جوکترم 2


من جوکم: یک داستان نوجوانانه


چهره ی یک غریبه


ماجراهای نانسی درو (9)


ماجراهای نانسی درو (15)


ماجراهای نانسی درو (5)


ماجراهای نانسی درو (6)


ماجراهای نانسی درو (13)


ماجراهای نانسی درو (14)


ماجراهای نانسی درو (11)


مامور Z 3


مامور Z 4


مامور Z 1


یعقوب را دوست داشتم


ماجراهای نانسی (12)


ماجراهای نانسی درو (16)