سیمون آر گرین

سیمون آر گرین

سیمون ریچارد گرین (متولد 25 اوت 1955) نویسنده داستان های علمی و خیالی بریتانیایی است.
گرین در بردفورد در آون، ویلتشایر متولد شد. وی دارای مدرک ادبیات مدرن انگلیسی و آمریکایی از دانشگاه لستر است. او کار نویسندگی خود را از سال 1973 آغاز کرد، اولین داستان خود را با نام Manslayer در سال 1976 به فروش رساند و اولین اثر کامل خود را با عنوان "بیدار، بیدار شو، شما بادهای شمالی" را در سال 1979 منتشر کرد. گرین موفقیت خود را در سال 1988 با فروش هفت رمان و در 1989 هنگامی که او کمیسیونی برای نوشتن رمان پرفروش فیلم کوین کاستنر رابین هود: شاهزاده دزد دریافت کرد که بیش از 370،000 نسخه فروخته است. از سال 1990 گرین ده ها رمان و داستان کوتاه دیگر نوشت و او را در زمره پرکارترین نویسندگان داستان های علمی قرار داد. وی در حال حاضر در بردفورد در آوان، ویلتشایر، انگلستان اقامت دارد و در آنجا به نوشتن ادامه می دهد.

کتاب های سیمون آر گرین

نایت ساید 12


نایت ساید 2


نایت ساید 1