مگومی ایواسا

مگومی ایواسا

مگومی ایواسا (Megumi Iwasa) در دانشگاه هنر تاما در توکیو در رشته طراحی گرافیک تحصیل کرد و در آنجا نیز کار کرد. او نویسنده تعدادی از کتاب های محبوب کودکان است و در توکیو ، ژاپن زندگی می کند.

کتاب های مگومی ایواسا

ارادتمند شما زرافه


پروفسور نهنگ عزیز